Közlekedésbiztonság Akkumulátorteszt a törvényben előírt UN38.3  szabvány szerint

Hogy az akkumulátorok biztonságosak, azt általában evidensnek tekintik. Mivel azonban a gyakorlati tapasztalatok más mutatnak, az Egyesült Nemzetek megfelelő lépéseket tett, kötelező szabályokat írt elő az akkumulátorok felhasználási területére és szállítására. Ezek a szabályok az akkumulátorok biztonságos szállításának törvényileg előírt minimális követelményeit írják elő.

Hannes Neupert

Az akkumulátorok szállítás alatti biztonságának felülvizsgálatát célzó teszteljárások az UN 38.3 szabvány szerint azt ismertetik, hogy melyek azok a tesztek, amelyeket az akkumulátor-telepeknek sikeresen kell abszolválniuk, mielőtt a gyártó azokat kiszállíthatja. Ezt az előírást azonban a gyakorlatban nem ellenőrzik, aminek az a következménye, hogy sok gyártó a teszteket nem folytatja le, vagy olyan tesztjelentést mellékel az akkumulátorhoz, amely más akkumulátorról készült. Ezért ajánlatos csak olyan tesztjelentéseket elfogadni, amelyekben az akkumulátor típusa pontosan le van írva.

Ahhoz hogy az akkumulátor-telep egyértelműen azonosítható legyen, a tesztjelentésnek a következő adatokat kell tartalmazni: típusmegjelölés, méretek, súly, fényképfelvétel az akkumulátor minden oldaláról, a típusembléma ábrája.


Figyelni kell arra, ami a tesztjelentésben van, mivel már negatív tesztjelentéssel is sor került akkumulátorok kiszállítására, anélkül, hogy az bárkinek is feltűnt volna. Természetesen csak olyan akkumulátorokat szabad forgalmazni, amelyek a teszt kritériumait teljesítik. Sok esetben a teszteket a sorozatgyártás előtt próba-akkumulátorokkal végezték el, melyeket azután a sorozatgyártás előtt újra módosítottak.

Tehát előfordulhat, hogy az akkumulátorok teszteredménye pozitív, azonban a ténylegesen kiszállított akkumulátorok az Egyesült Nemzetek követelményeinek nem felelnek meg. Ráadásul a forgalomban lévő akkumulátorral járó kockázatot az UNT 38.3 teszt teljes mértékben nem is fedi le, tehát előfordulhat, hogy egy UN 38.3 szabvány szerint letesztelt akkumulátor az üzletben vagy egy baleset után kezd el égni!

Önkéntes: a BATSO teszt, amely az UN 38.3 teszt kiegészítéseként még az akkumulátor biztonságát a használat során és az előre várható hibás használatra vonatkozóan is ellenőrzi. A BATSO teszt kiterjed minden, a felhasználás során előre látható használati vagy hibás használati szituáció vizsgálatára, mint például töltés vagy lemerülés vibráló mozgásnál, az akkumulátorház mechanikai sérülése, külső rövidzárlat, túltöltés stb. A komplett tesztkézikönyv a www.batso.org oldalról ingyenesen letölthető.

A BATSO vizsgálati bélyegző a felhasználóknak a lehető legnagyobb biztonságot jelenti arra vonatkozóan, hogy az akkumulátor-telep a törvényben meghatározott minimális feltételeknek (UN 38.3) megfelel és másrészt használat során teljesíti a technika jelenlegi állása szerinti biztonságot. A BATSO vizsgálati jel a vevő, a kereskedő és a szervizszemélyzet számára azt jelzi, hogy a BATSO 01 szerinti akkumulátor-biztonságot egy minősített laboratórium elvégezte és a termelési folyamatot ellenőrzik.

A BATSO vizsgálati jelen lévő azonosító szám lehetővé teszi a tanúsítvány érvényességének online ellenőrzését, továbbá az akkumulátor-telep műszaki adatait a tulajdonunkban lévő telep adataival össze lehet hasonlítani. Egy BATSO bevizsgálás és tanúsítvány kiállítása független vizsgálati labor részéről nem csupán egy egyszeri alkalmat jelent. Ebbe bele tartozik a gyártóhelyek rendszeres ellenőrzése, szúrópróbaszerű BATSO tesztek elvégzése a sorozatmodelleken annak érdekében, hogy a sorozat konzisztenciáját ellenőrizni lehessen. Hosszú távon mód van arra, hogy BATSO segítséget nyújtson az akkumulátor-küldés szabályaink kidolgozásánál.

Jelenleg pl. nikkel-metálhidrid (Ni-Mhd) akkumulátor árufeladását a törvények nem szabályozzák, bár a lítium akkumulátorok biztonságosabbak, mint a Ni-Mhd akkumulátorok. A BATSO célja az, hogy az igazolt biztonság a szállítást megkönnyíti és a 9. veszélyességi osztályba sorolás ebben az esetben mint előírás megszűnik. A Ni-Mhd akkumulátorokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést csak ez szűntetné meg.

 

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-68.jpgMinden veszélyes áru szállítására engedélyezett szállító göngyölegnek vagy egy UN kódja Ennek a megfejtését az előírt veszélyes áru továbbképzéseken lehet megtanulni. Az ábrán látható kartondobozon lévő adat megfejtése a következő: UN 4G / Y20 / S / 08 / CN / 32.  
UN = Egyesült Nemzetek; 4 = doboz, vagyis a csomagolás formája; G = karton, tehát a csomagolás; Y = II csomagolási csoport, veszélyes áru; 20 = vizsgálati nyomás kilo pascalban; S = óvatosan, vagyis tájékoztatás a szállításra kerülő veszélyes áru tulajdonságáról – ebben az esetben ez szilárd anyag; 08 = gyártási év; CN = az ország jele, ebben az esetben Kína; 320204 = az engedélyező hatóság és az engedélyszám rövidítése;   PI:012 = a gyártó rövidítése

 

Következő oldal ->

←  Az egészséges életmód sem mellékes   |  Az alapot a jó törvények képezik  →