GoPedelec.hu oldal a 2012-ben végetért Go Pedelec! program folytatásaként a Szélessáv Közhasznú Alapítvány hozta létre, hogy a programban és a Go Pedelec! kiadványban felhalmozott tudás és tapasztalat nem menjen veszendőbe, a feledés homályába, a szükséges részek frissitésével azt naprakészen tartva szolgálja a Pedelec népszerűsítését.

Go Pedelec! – egy, az EU által az Intelligent Energy Europe keretében támogatott kooperációs projekt, melynek az a célja, hogy a pedelec használatát elősegítse.

A Go Pedelec projektnek három célcsoportja van: kerékpárosok, pedelec felhasználók és potenciális használók (1), kerékpár kereskedők (2) és helyi döntéshozók (3). A kooperációs partnerek nagyon kűlönbözőek hátterűk és piaci pozícióik vonatko- zásában, azonban minden partner közös érdeke, hogy a pedelec el- terjedését felgyorsítsa. A partnerek nagyon sokat tanultak egymástól, kűlönösen a kerékpár és a pedelechasználat alakulásában az egyes partnerországokban és városokban meglévő kűlönbségek lehetővé tették a fejlődés pozitív ösztönzését. Ennek legfontosabb eredményei: munkacsapatok létrejötte a helyi döntéshozók közötti tapasztalatcsere céljából, kereskedői továbbképzések és tesztpályák kialakítása Olaszországban, Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Németországban és Hollandiában. 

Nemzetközi Energiaűgynökségnek (IEA) a svájci Urs Muntwylers professzor által vezetett »Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreements« projektje keretében már 2006 és 2011 között is működött az »Elektromos Kerékpárok« 11. munkacsoport. A koordinációt a brüsszeli székhelyű Akkumulátor, Hibrid & Űzemanyagcellás Járművek Európai Szervezete (AVERE) végezte. IEA/AVRE támogatta a jelen kézikőyv kiadását és IEA vállalta annak francia, spanyol és kínai) nyelvre történő fordításának a kötségeit. A kézkönyv megküldésre kerűl a politika és az ipar terűletén tevékenykedő Európán belűli és kívűli döntéshozók részére. A projekt vezetői Robert Stussi (Svájc/Portugália) és Hannes Neupert (Németország) voltak. A munkacsoport tevékenységét az USA és Svájc támogatta. További információk a megvalósításról lásd a www.ieahev.org weboldalon.

←  GoPedelec HTML   |  Cikkek, elemzések  →